Aktuellt

2022-01-25

Rivstart på 2022

Året startar igång med en rivstart för Grundtuben!

Först ut av våra kommande projekt är Karlastaden i Göteborg. Här bygger vi bullerskärm utmed Hamnbanan åt Serneke.

Bullerskyddet är till för att effektivt hålla bullernivåerna nere för planerade bostäder inom Karlastaden

Skärmen kommer bli ca 350 meter lång och 3 meter hög. 

2021-12-22

Bullerskärmar i Täby

Under året har vi färdigställt två projekt i Täby - båda åt SL.

2021-09-28

Bullerskärmar byggs i Linköping!

Nu bygger vi bullerskärmar för fullt på Grundtuben i Linköping!

Bullerskärmen ska monteras i Umeå mellan Djäkneboda och Bygdeå med start i mitten av Oktober.

2021-06-30

Vår och sommar på Grundtuben

Under våren och försommaren har vi byggt bullerskärmar i halva Sverige, från Göteborg till Luleå!

Vi är unika med vår helhetslösning där vi sköter allt från grundläggning till färdigt bullerplank.

Nyss blev vi klara med en fin skärm genom skogen i Täby vid Engelska skolan. Den bullerskyddar eleverna från E 18 som passerar strax utanför. Bullerskärmen är 4 meter hög och ca 200 m. lång.

2021-03-01

Grundtubens bullerskärmar

Nu är vi i full gång med ett lokalskärmsprojekt inom Uppsala län.

Under februari har vi byggt 10 st. lusthus hos olika fastighetsägare i Västerås. De har som uppgift att bullerskydda uteplatser där Trafikverket bygger nya vägar.

Vi kommer även bygga lokala bullerskärmar som skräddarsys i sin utformning och placeras även de i trädgården hos fastighetsägare.

Både skärmar och lusthus prefabriceras i vår verkstad och körs sedan ut för montage på respektive fastighet.  Grundläggningen sker med grundtuber.

2021-02-19

Vi är er helhetsleverantör inom grundläggning och bullerskärmar!

Grundtuben har genom åren planerat och utför många olika typer av installationer av bullerplank. I det här projektet bygger vi en 1150 meter lång bullerskärm utmed Roslagsbanan, mellan Täby Kyrkby och Kragstalund. Etapp 1 genomfördes juli-december 2020 och etapp 2 kommer genomföras juli - september 2021. Vi bygger skärmen år NCC som i sin tur är totalentreprenör åt SL.

2020-08-25

Inte bara funktionell - utan också snygg!

Vi fortsätter att bullerskydda Sverige!

Denna gång med en bullerskärm längs med nytt dubbelspår mellan Täby Kyrkby och Kragstalund.

Grundtuben har här fått uppdraget av NCC och kommer bygga en bullerskärm i trä med glaspartier på sträckan.

Vi fixar helheten - från grundläggning till färdigt bullerplank!

2020-08-17

Kontinentalbanan i Malmö

Projektet i Malmö längs Kontinentalbanan fortsätter.

Nu jobbar vi i härlig sommarvärme och hoppas vädret är med oss tills mitten av hösten när vi beräknas vara klara.

2020-06-08

Bullerskärmar i vacker sommargrönska

Sakta men säkert växer bullerskärmen längs med E6 i Göteborg fram. 

Nu har vi kommit nästan halvvägs och en fin bullerdämpande skärm monteras längs vägen.

2020-04-07

Vår i luften och Grundtuber i marken!

Nu är vi igång och slår ner grundtuber i marken. På dessa monteras sedan ett bullerplank.

När vi är klara under hösten 2020 har vi grundlagt och sedan monterat en nästan 3 km lång bullerskärm längs med E6 i Göteborg. 

2020-03-13

Lokala bullerskärmar i Hallsberg

Nu pågår grundläggning med vår produkt Grundtuben i ett projekt i Hallsberg.

Snart monterar vi en skyddande bullerskärm här.

2020-03-02

Rivstart på 2020 med flera bullerskärmsprojekt!

Året har börjat bra för Grundtuben AB. 

Vi har i dagsläget ett flertal nya signade kontrakt som ska påbörjas inom kort.

Vid sidan av våra två stora bullerskärmsprojekt i Malmö och Göteborg kommer vi under året grundlägga för och montera bullerplank från norr till söder.

Nedan följer några ställen ni kommer hitta oss på under året:

  • NCC - Täby Kyrkby
  • Infranord - Åby längs Kardonbanan
  • Peab - Umeå Norra länken
  • Peab - Halmstad
  • TRV - Olika lokalskärmsprojekt i Sverige
2020-01-22

Pressmeddelande- bullerskärmar i Malmö

PRESSMEDDELANDE

Januari 2020

Entreprenadföretaget Grundtuben tar hem stororder
– uppförande av tre kilometer bullerplank längs kontinentalbanan

Året börjar bra för Linköpingsföretaget Grundtuben. Nu i januari påbörjar företaget ett av sina största projekt någonsin, uppförandet av tre kilometer bullerplank längs kontinentalbanan i Malmö. Syftet är att minska bullernivån när tågtrafiken ökar i staden.  

 

Kontinentalbanan, eller Malmöpendeln, är ett kärt återseende för Grundtuben. 1997 gjorde företaget grundläggningen till det bullerplank som sitter där idag. Nu ska tågtrafiken i Malmö utökas för att förbättra kollektivtrafiken mellan de östra och västra delarna. För att minska det ökade bullret som utökningen medför krävs högre skärmar.

– Att få förtroendet att arbeta med en av Malmös viktigaste pendlingssträckor igen känns såklart extra roligt. Det är ett kvitto på att det jobb vi utförde sist är bra gjort, säger Tonny Werlemalm, vd på Grundtuben.

Slutkunden för beställningen är Trafikverket, men Grundtuben jobbar direkt mot Mark & Energibyggarna AB som ansvarar för det övergripande järnvägsarbetet runt den ökade tågtrafiken i staden.

– Det är alltid kul att arbeta med projekt som berör så många som Kontinentalbanan gör, och det känns bra att få arbeta i projektet tillsammans med Grundtuben. Vi har samma syn på hur den här typen av arbete ska utföras, där kvalitet, snabb leverans och minsta möjliga miljöpåverkan är prioriterat, säger Johan Halvardsson, vd på Mark & Energibyggarna.

Grundtuben nyanställer

Projekteringen och planeringen av arbetet med bullerskärmarna längs kontinentalbanan påbörjas i januari 2020. Första december ska det tre kilometer långa bullerplanket vara på plats. Affären är en av Grundtubens mest omfattande och uppgår till mångmiljonbelopp. Affären gör att Grundtuben också kommer behöva rekrytera nya medarbetare.

– Vi kommer påbörja en rekryteringsprocess relativt omgående. 2020 är ett år som vi ser fram emot, både projektmässigt, men också för att vi växer som bolag och blir fler, säger Tonny Werlemalm.

2019-12-20

God Jul och Gott Nytt År!

Grundtuben vill tacka alla kunder och leverantörer för ett fint samarbete under året som gått.

Vi ser fram emot 2020 med många nya spännande projekt.

2019-12-19

Bullerskärm längs E6 och längs Kontinentalbanan

Ett lyckat och fortsatt framgångsrikt koncept mellan två företag - inget annat går att säga om samarbetet mellan Grundtuben AB och Mark & Energibyggarna AB.

Nu inleder vi två nya projekt tillsammans som kommer hålla på under stora delar av 2020. 

Ett projekt är längs Kontinentalbanan ( se nedan) som kommer bli det största enskilda projektet i Grundtubens historia. Uppdraget består av bullerskyddsåtgärder som omfattar ca 4500 löpmeter ny/förändrad bullerskyddsskärm längs Kontinentalbanan. 

Det andra projektet är längs E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. Där bygger vi 2295 meter skärm längs med vägen.

2019-09-11

Vi pratar bullerskydd på Elmia Nordic Rail 2019

Kom och se produkten som förenklar grundläggning inom många områden på

Elmia Nordic Rail 8-10 oktober

Tisdagen den 8 oktober kl 09.00 öppnas portarna till mässan Elmia Nordic Rail i Jönköping.

Här samlas människor från hela världen för att knyta nya kontakter och ta del av senaste innovationerna.

Vi på Grundtuben AB vill bjuda in er till vår monter för att få möjlighet att visa upp vår produkt.Vi kommer under dessa tre dagar prata om bullerskärmar längs järnväg och även visa vår patenterade metod med vårt grundläggningsfundament Grundtuben.

Vi är idag unika på marknaden då vi tar ett helhetsansvar från grundläggning till fullt färdigt bullerplank.

Låter detta intressant? Välkommen att besöka vår monter på Elmia Nordic Rail 8-10 oktober 2019.

2019-09-03

Nu bygger vi bullerskydd i Ånäs!

Längs E20 vid Ånäs bygger vi under hösten 2019 en snygg glasskärm på befintlig stödmur.

2019-08-16

Grundtuben används till mer än bara bullerplank

Ett av våra sensommarprojekt har varit att grundlägga för och montera stängsel i Hackefors i Linköping.

Ett snabbt och smidigt sätt för kunden att få ett färdigt staket/stängsel på kort tid.

2019-06-25

Sommar, sol, semester och bullerskärmar!

Projekten fortsätter att rulla in och sist i raden är ett bullerplanksprojekt i Årsta, Stockholm.

Under hösten kommer vi bygga en 150 meter lång komfortskärm som blir en fortsättning på en redan befintlig skärm.

Uppdragsgivare är Frijo AB, ny samarbetspartner som vi ser fram emot att få arbeta med.

2019-05-16

Riskskärm åt Serneke och glasskärm åt Mark & Energibyggarna

Grundtuben har precis tecknat två nya bullerskärmsordrar i Göteborg. Båda projekten kommer starta i slutet av sommaren. 

Åt Serneke kommer vi i Älvängen montera en 360 meter lång bullerskärm. Den ska bl.a. kunna klara av en brand i minst 15 minuter vid en eventuell olycka längs E45. Detta projekt kräver stor flexibilitet eftersom många speciallösningar kommer krävas. Markförhållandena varierar kraftigt och det ligger mycket ledningar i marken.

Vid Ånäs i centrala Göteborg ska vi montera en 350 meter lång glasskärm åt Mark & Energibyggarna. Bullerskärmen kommer stå på en stödmur och ersätta ett gammalt uttjänt bullerplank i trä.

2019-04-29

Grundtuber till bullerplank längs väg 26/47

Nu är vi igång och grundlägger med vår egen produkt, Grundtuben, åt NCC.

Arbetet pågår just nu längs delar av väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö.

Efter grundläggning kommer vi montera ca 200 st.bullerskärmar. 

2019-02-13

Bullerskärmar, bullerplank och bullerskydd!

Det är vi bra på och nu är vi igång med att bullerskydda nya Kongahälla shoppingcenter i Kungälv.

Just nu grundlägger vi med vår egen produkt Grundtuben.

Senare kommer vi att montera bullerskärmar ca. 360 meter mellan E6 och det nybyggda shoppingcentret Kongahälla.

Arbetet med att montera bullerskärmar ska vara klart till invigningen av shoppingcentret i mitten av Mars och efter det kommer vi montera en gabionmur längs med bullerskärmen mot vägen. ( gabionmur = stenfyllt nätstaket )

2019-01-09

Dags att ta steget in i ett nytt år - 2019

Ett nytt år har startat och vi är glada att få inleda det med två nya samarbetspartners.

Under våren kommer vi bygga bullerskärmar i två olika projekt. Det ena är åt Infranord längs med kardonbanan i Åby, Norrköping.

Det andra projektet är ihop med Serneke. Där kommer vi bygga ett ca. 350 meter långt bullerplank vid Kongahälla Shoppingcenter i Kungälv.

2018-11-29

Grundtuben tecknar flera nya ordrar

2018 går mot sitt slut och Grundtuben kan glädja sig åt ett flertal nya beställningar.

Sista tiden har vi fått ringa i orderklockan många gånger och mer är att vänta.

Vi har under året satsat hårt på marknadssidan för att nå ut och vi är väldigt glada över att fler och fler företag ser möjligheterna med vår lösning från grundläggning till färdigt bullerplank. Vårt helhetsansvar gör oss idag unika på marknaden.

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år.

2018-10-24

Toyota MH expanderar - det gör vi också!

Vi är glada att återigen få vara med  när Toyota Material Handling i Mjölby bygger ut sina lokaler. 

För ca 10 år sedan var vi med och grundlade för nya montagehallar och får nu ytterligare förtroende vid denna tillbyggnad.

 Åhlin & Ekeroth har gett oss i uppdrag att grundlägga för takpelare med hjälp av expanderade Grundtuber

2018-10-12

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen!

Vi förstärker nu vår marknadssida med Anders de Groot.

Fr.o.m 1 Oktober kommer Anders arbeta med prospektering och försäljning av våra unika produkter och lösningar.

Anders har en lång bakrund inom försäljning i bygg och entreprenadbranchen men kommer nu senast från projektförsäljning inom tillverkningsindustrin.

Vi hälsar Anders varmt välkommen till oss!

2018-09-10

40 bullerskärmar åt NCC vid Kapellskär

Grundtuben har fått i uppdrag av NCC att grundlägga och montera ca 40 bullerskärmar i slutet av E18 mellan Norrtälje och Kapellskär.

Projektet ställer krav som passar Grundtuben perfekt:

  • Kort produktionstid där vi får visa att vi är flexibla
  • Bullerplank nära väg som ställer krav på laster, där får vi visa att vi är ansvarsfulla och bygger beständigt
2018-08-16

Nya projekt under sommaren!

Under sommaren 2018 har orderstocken fyllts på med nya projekt och i ett av dem är vi särskilt glada att få inleda samarbete med Grundels AB.

I Juni blev det klart att vi får vara med och utföra bullerdämpande åtgärder i Trafikverkets projekt Söderhamn - Bollnäs.

Grundtuben AB kommer lösa bullerplanksdelen i Grundels totalentreprenad mot Trafikverket.

Under v.33 har vi genomfört en försyn tillsammans med Trafikverket och konstaterat att vår grundläggningsmetod är mycket lämplig. Oavsett kundens behov kan vi genom vårt flexibla sätt att arbeta lösa även svåra förhållanden. 

2018-05-28

Är du intresserad av nya utmaningar?

Vi söker nya medarbetare som vill växa med oss! 

Läs mer under Om oss - Karriär

2018-05-24

Pressmeddelande

Grundtuben tar hem mångmiljonorder från Trafikverket

Grundtuben ingår ett nationellt ramavtal med Trafikverket gällande totalentreprenad för att upprätta bullerplank på uteplatser runt om i Sverige. Ramavtalet löper över två år. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 10–20 MSEK per år. I samband med ramavtalet rekryterar företaget nya medarbetare och flyttar till större lokaler.

Grundtuben har ingått ett ramavtal till Trafikverket som innefattar en totalentreprenad för att upprätta lokala bullerplank vid uteplatser längs vägar och järnvägar över hela landet. Avtalet innebär att Grundtuben har ett totalåtagande vad gäller tillverkning, grundläggning och fullt färdigt montage av bullerplanken.

 –   Det känns väldigt roligt att lyckas ta hem en upphandling i den här storleken. Det är ett bevis på att vi håller god kvalitet i det vi gör och att vi uppfyller de höga krav som Trafikverket ställer på sina leverantörer, både vad gäller genomförande och totalansvar för projektet, säger Tonny Werlemalm, vd på Grundtuben.

Grundtuben växer och gör ny entré  

Det går bra för Grundtuben och företaget ökade sin omsättning med 80 procent, samt dubblerade sin personalstyrka mellan åren 2016–2017. Innan sommaren är det dags att rekrytera ytterligare nya medarbetare, och i samband med det väljer företaget att flytta till större lokaler, men fortfarande i samma hus i Hackefors, utanför Linköping.

–    Flytten blir en bra start på den satsning vi nu gör som bland annat innebär nya kollegor, lansering av en ny webb och en ännu tydligare satsning på bullerplank, säger Tonny.

Totalåtagande – från grundläggning till färdigt bullerplank

Grundtuben arbetar med grundläggning till bullerplank och andra byggnadsverk och företaget tar ansvar för hela processen. Metoden är patenterad och består av expanderbara stålpålar, så kallade grundtuber, och ett särskilt mätverktyg som mäter hållfastheten. Under våren har Grundtuben bland annat monterat bullerplank längs med Roslagsbanan för Veidekke och längs med Strängnäs – Härad åt NCC.

2018-05-04

Bullerskärmar åt Peab

Grundtuben kommer under sommaren 2018, att montera en 60 m lång och 2 m hög bullerskärm längs väg 23/34 söder om Skeda Udde.

Det blir en 2 m hög omålad skärm, av den typ vi monterar åt Trafikverket på fastigheter längs järnvägar och vägar. Denna typ av skärm tillverkar vi själva i vår monteringshall.

Grundläggningen är naturligtvis Grundtuben.

2018-04-05

Ny stororder från Skanska fortsätter expansionen

Linköpingsföretaget Grundtuben fortsätter sin tillväxtresa genom att sätta upp bullerplank längs Sveriges vägar och järnvägar. Under 2017 omsatte företaget drygt 34 miljoner, vilket är en ökning med nästan 100 procent jämfört med 2016. 

Och tillväxten ser ut att fortsätta. Nyligen fick Grundtuben en mångmiljonorder från Skanska, ett totalåtagande där man ska sätta upp bullerplank längs vägsträckan E20 Hova.

– Det är en så kallad 2+1 väg där det befintliga bullerplanket behöver bytas ut. Vår patenterade grundläggningsmetod har en förankringslösning som passar mycket bra för bullerplank, och som gör att de står stadigt lång tid framöver, säger Tonny Werlemalm, vd för Grundtuben.

Lägger grunden till något beständigt – 100 miljoner om fem år

Efterfrågan på bullerplank längs landets vägar och järnvägar fortsätter att öka. Enligt Grundtubens beräkningar monteras bullerplank i Sverige för cirka 500 miljoner kronor per år.

– Vår målsättning är att fortsätta i samma tillväxttakt, för att inom fem år nå en omsättning på 100 miljoner, säger Tonny Werlemalm.

Under 2017 anställde Grundtuben fyra nya medarbetare, nu är man sammanlagt åtta anställda. Utöver det anlitas ett stort antal underkonsulter.

– Hela vår verksamhet bygger på att vi vill lägga grunden till något beständigt, som har mindre påverkan på både miljö och ekonomi. Det gör vi genom att ta helhetsansvar för det som ska byggas och använder oss av vår patenterade grundläggningsmetod som fungerar för såväl bullerplank som andra byggnadsverk, säger Tonny Werlemalm.

Utöver bullerplank används grundläggningsmetoden till många olika områden som tillbyggnader, master eller stora vägskyltar m.m. Tekniken är densamma för alla användningsområden, pålarnas storlek och längd bestäms efter förutsättningarna och expanderas i marken, där de stabiliserar sig och anpassar sig efter markförhållandet.

Kontrollmätning av hållfasthet 

Som en del i den patenterade metoden har Grundtuben tagit fram en mjukvara för att kvalitetssäkra sina projekt. Mjukvaran mäter automatiskt tubens hållfasthet i marken.

– Med hjälp av mjukvaran i vår metod samlar vi in information om hur pålen expanderar och kan då säkerställa att den är väl förankrad, säger Tonny Werlemalm. 

2018-03-12

Vi grundlägger för gångbro åt Skanska

Gå säkert i Västervik i sommar – vi grundlägger för gångbro åt Skanska

Det blev precis klart att vi under våren kommer genomföra grundläggning för en gångbro längs Skeppsbrofjärden mellan Lilla- och Stora strömmen i Västervik. Ett spännande projekt där vi får visa prov på vår flexibilitet vid krävande förhållanden och i olika marktyper, i allt från grus till vatten. 

2018-02-13

Lokala bullerskärmar åt Trafikverket

Under Februari fick vi klart med ännu ett projekt åt Trafikverket.

Kil-Ställdalen är en del av det ramavtal vi har med Trafikverket där vi har totalåtagande vad det gäller tillverkning, grundläggning och fullt färdigt montage av bullerskärmar. Här kommer vi upprätta lokala bullerskärmar vid uteplatser längs väg och järnväg.

 

2017-07-28

Grundtuben tar hem ny stororder

Linköpingsföretaget Grundtuben AB, som jobbar med grundläggning som bygger på expansionsteknik, har under de senaste åren haft en gynnsam tillväxt. Efter en tidigare stororder på 25 miljoner från Peab för Trafikverket kring bullerskydd vid det nya dubbelspåret i Motala, har företaget nu fått ytterligare en order från Trafikverket till ett värde av 8 miljoner kronor.

– Vi är givetvis både glada och stolta över att kunna leverera en produkt som fungerar så bra att vi får förnyat förtroende. Det går bra för oss nu och vi hoppas kunna nyanställa inom kort, säger, Tonny Werlemalm, vd Grundtuben AB.

Patenterad osynlig produkt
Företagets patenterade produkt ”Grundtuben” finns på många ställen, men oftast osynlig, eftersom tekniken finns under jorden. Grundtubens unika funktion bygger på en expansionsteknik, lik den hos en vanlig betongplugg som vi använder i vardagen för fastsättning av tavlor, hyllor och liknande. Tekniken är patenterad i 28 länder och lokalt utvecklad i Östergötland.

– Vi ser många fördelar med Grundtubens teknik eftersom bullerskydden ofta ska placeras på villatomter eller i parker. Då är det viktigt att att ingreppen och skadorna i marken blir så små som möjligt. Dessutom sparar det både tid och pengar att återställningsarbetet blir minimalt, säger Robert Holmkvist, projektledare på Trafikverket.

– Det finns många fördelar med tekniken, den är mycket effektiv vid svåra markförhållanden och kan dessutom med fördel användas i vatten. Vi gör också mycket liten åverkan på markmiljön och kan därför jobba i befintliga byggnader eller miljöer och trånga utrymmen, säger Tonny Werlemalm.

 

2017-07-17

Vi firar 10 år och expanderar

Företaget Grundtuben, som jobbar med grundläggning som bygger på expansionsteknik, fyller 10 år. Under dessa år har deras expansionspålar grundat 100.000 meter mark, främst för bullerskärmar. Nu ökar företaget sin expansionstakt och om ytterligare 10 år ska Grundtuben ha vunnit mark långt utanför landets gränser, enligt företagets vd Tonny Werleman.

Grundtubens expansionspålar fungerar likt en expanderbar skruv, vilket gör den stabil och visar mycket goda resultat i de flesta jord- och marktyper, även under vatten. Produkten i sig är inte helt unik, men att kunna erbjuda hela grundläggningstekniken är unikt på marknaden. Tekniken påverkar miljön ytterst lite och medför liten eller ingen påverkan på den yttre miljön under byggnadstiden.

–      Vår teknik ligger helt i tiden, då den både är effektiv och hållbar. Hittills har användningsområdet främst varit bullerplank utmed vägar och järnvägar. Men den fungerar till mycket annat, som grundläggning av fritidshus, skärmtak, carportar, master, verandor och större vägskyltar. Nu, efter tio år på marknaden, tar vi nästa kliv för att bryta ny mark och öka expansionstakten ytterligare, säger Tonny Werleman.

Tekniken är den samma för alla användningsområden, grundläggning består av olika långa pålar som expanderar i marken och stabiliserar sig. Grundtuben arbetar med projekt för de större aktörerna på marknaden som till exempel Peab, NCC, Skanska, Trafikverket, Svevia och Veidekke, men jobbar även mot kommuner och mindre aktörer som är i behov av grundläggning, runt om i hela landet. För att kvalitetssäkra projekten har Grundtuben dessutom tagit fram en unik mjukvara. Med hjälp av sensorer samlas information in som sedan visualiseras som grafer över när pålen expanderar i marken, för att kvalitetssäkra hur väl den sitter förankrad.     

Firar med medarbetare, entreprenörer och kunder
Tioårsfirandet går av stapeln den 28 september kl.11-14 i Grundtubens lokaler på Låsblecksgatan 3 i Linköping.

–      ­Det känns jättekul att få fira tioårsjubileum, speciellt eftersom det nu går bättre än någonsin, säger Tonny Werlemalm, VD på Grundtuben.

Grundidén om expansionspålar uppstod redan 1996 i entreprenadbolaget Hannäs Smide & Montage. Företaget erhöll då en licens att använda ett jordankare för grundläggning i sin entreprenadverksamhet. Leverantören av jordankaret avvecklade efter en tid sin verksamhet och grundaren Steve Johansson utvecklade produkten och metoden till vad som idag är Grundtuben. Produkten och metoden patentskyddades i 28 länder och fram till 2007 användes lösningen i bolagets egen entreprenadverksamhet. Därefter skedde en ägarspridning för att utveckla affären och dra nytta av patentet på ett optimalt sätt. Bolaget fick en nystart och ombildades till vad som idag är Grundtuben AB.