Användningsområden

Grundläggning & Grundförstärkning

Grundtubens egenskaper gör den lämplig för bullerplank och andra applikationer som kräver snabb, smidig och säker grundläggning. De expanderande pålarna är idealiska som fundament för exempelvis torn och master. Det behövs inte heller någon grävare vilket gör att installationen kan genomföras snabbt, utan stora ingrepp på den omgivande miljön.

Grundtuben är också perfekt för grundförstärkning då den funkar i de flesta jord- och marktyper, och kan ta stora laster direkt efter installation. Likaså när ett skärmtak, en carport eller en skylt ska sättas upp är Grundtuben ett bra alternativ. Pålningen kan göras grundare och det är även möjligt att slå direkt genom asfalt, vilket gör installationen smidig med liten miljöpåverkan.

Lättare jobb

Grundtuben finns också i mindre dimensioner som ger en effektiv grundläggning för lättare applikationer som till exempel staket, altaner, trappor och grindar. Den kan också användas för förankring av gravstenar. Installationen görs snabbt och enkelt med en bilmaskin som inte påverkar kringliggande mark.