Grundläggning

Smidig grundläggning för olika byggnationer

Det är inte bara bullerplank som vi använder förankringsmetoden till, även om det är vårt största fokus. Den fungerar precis lika bra för andra beständiga byggnationer. Tack vare möjligheten att kunna använda olika storlekar för grundtuben går det att anpassa förankringen utifrån byggnadens storlek samt byggplatsens markförhållanden. Den patenterade metoden kommer med en hel del fördelar bland annat: 

  • Den är ekonomisk då det inte krävs någon grävning eller gjutning.
  • Snabb och enkel installation vilket innebär en lägre miljöpåverkan.
  • Flexibel metod som går att anpassa både storleksmässigt och utifrån marken.