Om oss

Från jordankare till beständiga bullerplank


Läs mer om vår historia

Grundidén uppstod 1996 i entreprenadbolaget Hannäs Smide & Montage. Företaget
erhöll en licens att använda ett jord ankare för grundläggning i sin
entreprenadverksamhet. Leverantören av jordankaret avvecklade efter en tid sin
verksamhet och grundaren Steve Johansson utvecklade produkten och metoden till
vad som idag är Grundtuben©.
Produkten och metoden patentskyddades i 28 länder. Fram till 2007 användes lösningen i bolagets egen entreprenadverksamhet.

Grundtuben AB bildas - 2008 skedde en ägarspridning i syfte att affärsutveckla och dra nytta av patentet på ett optimalt sätt. Bolaget fick en nystart och ombildades till vad som idag är Grundtuben AB

På sexton år har vi grundat hela 150 000 meter mark. 2017 och 2020 dubblerade vi omsättningen och förstärkte lönsamheten, samtidigt som vi blev fler och organisationen växte.

Från 2018 har vi fullt fokus på beständiga bullerplank.
Verksamhetens inriktning är nu marknaden för kvalificerade Bullerplank. Baserat på ett grundligt marknads- och positioneringsarbete har vi bekräftat att våra styrkor, patenterad och flexibel metod, helhetsåtagande och god totalekonomi med låg miljöpåverkan ger oss en ledande position och förutsättningar att leverera marknadens bästa lösning.