Vår metod

Vår patenterade förankringsmetod

Vi har själva utvecklat grundtuben som idag är en patenterad metod. Metoden består av expanderbara stålpålar, det vi kallar grundtuber, och ett särskilt mätverktyg som mäter hållfastheten. Med grundtuben krävs det inte någon grävning eller gjutning vilket ger en enkel och snabb installation, god totalekonomi och låg miljöpåverkan.

Grundtuben – vårt eget stabila fundament

Grundtuben är expanderbar åt fyra håll, vilket ger stabilitet i alla väderriktningar. Stålpålen drivs ner i marken med hjälp av en hydraulhammare monterad på̊ en grävmaskin eller liknande. Vid önskat djup sänks ett hydrauliskt expansionsverktyg ner och pålen expanderar upp till dubbel storlek. Med vår metod kan vi erbjuda en unik förankring. Grundtuben finns i olika dimensioner och kan användas i de flesta typer av markförhållanden, även i och under vatten. Den klarar upp till 40 ton i tryck och 20 ton i drag och har full bärförmåga direkt efter installation.

En säker mätmetod 

För att vi ska kunna säkerställa att fundamentet och byggnadsverket verkligen är stabilt, har vi utvecklat en speciell mätteknik för att säkerställa lastkapaciteten. Tekniken kallar vi för RealGeo. När tuben drivits ner i marken sänker vi ner ett hydrauliskt expansionsverktyg. Med hjälp av sensorer samlas information in som sedan visualiseras som grafer över när pålen expanderar i marken, för att kvalitetssäkra hur väl den sitter förankrad. 

Arbetsgång

Först kontaktar du oss, sedan tittar vi på ett upplägg som passar dig. Men alla arbeten börjar med att vi projekterar utformningen och bestämmer aktuella laster som kommer belasta grundkonstruktionen. Utifrån det väljs lämplig dimension av diameter och längd på tuben. Finns behov genomförs även en geoteknisk undersökning för att bedöma markens bärighet. Allt ritnings- och beräkningsunderlag sker enligt Eurocode och Trvinfra.