Torn och master

Fördelar:

  • Ingen påverkan på yttre miljö under
  • byggnadstiden
  • Kan omgående ta stora laster
  • Kvalitetssäkring
  • Korta projekttider
  • Snabbt, säkert och effektivt - därmed ekonomiskt

Grundläggning av torn och master.

Grundtubens expanderande pålar är idealiska som fundament för torn och master. Eftersom ingen grävare behövs kan installationen göras snabbt och med mycket små ingrepp.

Bärförmåga upp till 40 ton i tryck och 20 ton i drag

Mycket goda resultat i de flesta jord- och marktyper och även i och under vatten.

Snabba och enkla installationer

Redo att ta upp laster direkt efter installation.

Liten miljöpåverkan

Tekniken medför ringa eller ingen påverkan på den yttre miljön under byggnadstiden. En stor anledning är att pålningen kan göras grundare. Det är även möjligt att slå direkt genom asfalt utan att behöva gräva.

Säkert

Nära samarbete med geoteknisk kompetens, kvalitetsäkringssystem och inte minst många nöjda refererenser talar sitt tydliga språk.

God totalekonomi

Sammantaget leder fördelarna till att du som kund sparar både tid och pengar jämfört med traditionell teknik.