Staket, altaner, trappor och grindar

Fördelar:

 • Ingen påverkan på yttre miljö under byggnadstiden
 • Kan omgående ta stora laster
 • Kvalitetssäkring
 • Korta projekttider
 • Snabbt, säkert och effektivt - därmed ekonomiskt

Grundtuben istället för plintar

rundtubens expanderande pålar finns också i en mindre variant (Gt48) som ger möjlighet till en effektiv grundläggning för lättare förankringar som direkt efter installation kan ta upp tryck-, drag- och momentlaster.

Installationen i marken sker enkelt med hjälp av bilmaskin/mejselhammare utan någon grävning eller gjutning som påverkar den kringliggande ytan. Efter att Grundtuben har drivits ner i marken expanderas Grundtubens nedre del med hjälp av det patenterade verktyget. Beroende på användningsområde finns ett flertal olika infästningar att bygga vidare på, t.ex. balksko och gängstång.

Lastkapaciteten för Grundtuben är upp till 1 200 kg i tryck och 500 kg i drag (vid 5 mm rörelse).

Exempel på användningsområden:
 • Staket
 • Altan
 • Stängsel/grindar
 • Trappor
 • Bodar
 • Lusthus