Gravstenar

Fördelar:

  • Patenterad teknik som klarar Centrala Gravvårdskommitténs krav
  • Snabba installationer utan grävning eller gjutning
  • Påverkas inte av tjälskjutning tack vare expansion i marken
  • Finns med många olika applikationer för olika förutsättningar
  • Försäljning för egna installationer eller genom Grundtuben
  • Vi lämnar en 25-årig funktionsgaranti
  • Över 100.000 installationer i olika sammanhang

Grundtuben för säkring av gravvårdar

Grundtuben ger möjlighet till en snabb och effektiv förankring av gravvårdar och klarar Centrala gravvårdskommitténs (CGK) krav. Installationen i marken sker enkelt med hjälp av bilmaskin utan någon grävning eller gjutning som påverkar kringliggande mark. Grundtuben påverkas inte av tjälskjutning tack vare den patenterade tekniken att expandera tubens nedre del.

För mindre stenar upp till 120cm höga använder vi Grundtuben 48mm och vi har utvecklat ett Åtgärdsprogram som innebär att Gravvårdsägare och Församlingar, utifrån ett inventerat underlag, får unika åtgärder för respektive stenar och socklar med separata priser för att uppfylla kraven från CGK. För större stenar, över 120cm använder vi Grundtububen 76mm för att säkra gravstenar för att uppfylla kraven enligt CGK. Vi lämnar en 25-årig funktionsgaranti.

Grundtuben finns till försäljning genom vår exklusiva återförsäljare Yster Construction AB som tillhandahåller alla tjänster från inventeringsuppdrag till säkring av gravstenar i hela Sverige.

För ytterligare information och kontaktuppgifter hänvisar vi till: Yster.se